در
Skip Navigation Links.
Expand فعالیتهای پژوهشگاه در خصوص شخصیت و آثار شهید مطهریفعالیتهای پژوهشگاه در خصوص شخصیت و آثار شهید مطهری
اهداف و وظایف كلی
Expand پژوهشكده هاپژوهشكده ها
Expand طرح دانشنامه ‌نگاری دینی طرح دانشنامه ‌نگاری دینی
Expand مجلات علمی  مجلات علمی
Expand سلسله انتشاراتی سلسله انتشاراتی
سازمان انتشارات پژوهشگاه
 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلام و مؤسسات وابسته در حال حاضر شش مجله با عنوانهای: «قبسات»، «ذهن»، «اقتصاد اسلامی»، «كتاب نقد»، «زمانه» و «فقه و حقوق» را منتشر می‌كند. همچنین فصلنامه‌های «الحكم» به زبان عربی و «AL Hikmah» به زبان انگلیسی نیز در آینده نزدیك انتشار خواهند یافت.

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است