در
بازدید : 301642      تاریخ درج : 1391/5/19
Skip Navigation Links.
شخصیت ها در دانشنامه " قرآن "
Collapse شخصیت ها در دانشنامه " فقه "شخصیت ها در دانشنامه " فقه "
ابن ابى عقیل عمّانى
ابن ادریس حلّى
ابن براج
ابن جنید اسكافى
ابن حمزه طوسى، معروف به عمادالدین طوسى
سید ابوالمكارم ابن زهره
جمال السالكین ابوالعباس احمد بن فهد حلّى اسدى
ابواسحاق اسفراینی
ابوالقاسم محقق حلی
ابوالقاسم جعفربن حسن بن یحیى بن سعید حلى
ابوبكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومى
ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطى
ابویوسف
احمد بن حنبل شیبانى
آخوند ملامحمد كاظم خراسانى
احمد بن محمد اردبیلى، معروف به مقدس اردبیلى.
آقای آقا میرزا احمد آشتیانی
اصفهانی، سید ابوالحسن
اصفهانى، شیخ بهاء الدین معروف به فاضل هندى
آملی، آقا شیخ محمد تقی
امینی ، عبد الحسین، علامه امینی
انصاری، شیخ مرتضی
ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعى
بادكوبه ‏ای، آقا سید حسین
بحرالعلوم، سید مهدى
بهاء الدین محمد عاملى، معروف به شیخ بهائى
بهبهانى، محمد باقر معروف به وحید بهبهانى
شیخ على بن هلال جزایرى
جوینی، امام الحرمین
حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلّى، معروف به علامه حلّى
شیخ ابوالصلاح حلبى
خارجة بن زید بن ثابت انصارى
محقق خوانساری
آقا حسین خوانسارى، معروف به محقق خوانسارى
جمال المحققین، معروف به آقا جمال خوانسارى.
زفر بن الهذیل
ملامحمدباقر سبزوارى، معروف به محقق سبزوارى
سعید بن مسیب مخزومى
حمزة بن عبد العزیز دیلمى، معروف به سلاّر دیلمى
سلیمان بن یسار
سید رضی
سید مرتضى معروف به علَم الهدى
شافعى، محمد بن ادریس
شهید اول، محمد بن مكّى
شهید ثانى، شیخ زین الدین
شیبانى، محمد بن حسن
شیخ صدوق
شیخ طوسی
شیخ على بن عبد العالى كَرَكى، معروف به محقق كَرَكى یا محقق ثانى
شیرزای، میرزا محمد تقی
صدر، امام موسی
عبیداللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود
عروة بن زبیر
علوی سبزواری، حاج میرزا حسین
عیاسی سمرقندی
غروی اصفهانی، حاج شیخ محمد حسین
غزالی، امام محمد
فضل به شاذان
فیض كاشانی
قاسم بن محمد بن ابى بكر
آقا سید ابو الحسن رفیعی قزوینی
قطب راوندی
شیخ عباس قمی
شیخ جعفر كاشف الغطاء
ابوجعفر محمد بن یعقوب كلینى رازى
سید جمال الدین گلپایگانی
لیث بن سعد اصفهانى
مالك بن انس
علامه مجلسی
مجلسی، محمد تقی
قاضی سعید قمی
سید حسن مدرس
عبد اللّٰه بن مبارك مروزى
فاضل مقداد
میر محمد باقر داماد
میرزا مهدی بن میرزا هدایت الله شهید مشهدی
حاج میرزا حسین نائینى
نجفی، محمد حسن
نراقی، ملا احمد
نراقی، ملا مهدی
نوری، شیخ فضل الله
علامه محدث نوری
حاج شیخ عبد النبی نوری
هشام بن الحكم
همدانی، آخوند ملا حسینقلی
Expand شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "
Expand شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "
شخصیت ها در دانشنامه حوزه های علمیه
Expand شخصیت ها در دانشنامه  " زندگی نامه شهید مطهری "شخصیت ها در دانشنامه " زندگی نامه شهید مطهری "
شخصیت ها در دانشنامه " تاریخ "
شخصیت ها در دانشنامه " زن در اسلام "
شخصیت ها در دانشنامه "مباحث اجتماعی"
 
  •        زندگی نامه اجمالی

از فحول علماى شیعه است. خودش عرب است و شیخ طوسى جدّ مادرى او (البته مع الواسطه) به شمار مى رود. به حریت فكر معروف است. صولت و هیبت جدش شیخ طوسى را شكست. نسبت به علما و فقها تا سرحد اهانت انتقاد مى كرد. در سال 598 در سن 55 سالگى درگذشته است. كتاب نفیس و معروف او در فقه به نام سرائراست. گفته اند كه ابن ادریس از تلامذه سید ابوالمكارم ابن زهره بوده است، ولى بنا بر تعبیراتى كه ابن ادریس در كتاب الودیعه از كتاب السرائرمى كند چنین برمى آید كه صرفاً معاصر وى بوده است و او را ملاقات كرده است و در برخى مسائل فقهى میان آنها مكاتباتى رد و بدل شده است. (1)

  •         حریت علمی

ابن ادریس حلّى كه از اكابر صاحبنظران فقهاى شیعه است و حریت رأى خاصى دارد، با اینكه خبر واحد را نمى‏پذیرد و به آن عمل نمى‏كند، این حدیث را در مستطرفات كتاب سرائر به عنوان اصل مسلّم آورده است و از اینجا معلوم مى‏شود كه این اصل در میان شیعه و در فقه شیعه از مسلّمات بوده است (2)

  •        حریت علمی

ابن ادریس حلّى كه از اكابر صاحبنظران فقهاى شیعه است و حریت رأى خاصى دارد، با اینكه خبر واحد را نمى پذیرد و به آن عمل نمى كند، این حدیث را در مستطرفات كتاب سرائربه عنوان اصل مسلّم آورده است و از اینجا معلوم مى شود كه این اصل در میان شیعه و در فقه شیعه از مسلّمات بوده است.(3)

 

منبع :

  1.  آشنایی با كلیات علوم اسلامی/فقه/تاریخچه فقه و فقهاء (2)
  2. جزئیات مسائل در قرآن
  3. الهامی از شیخ الطائه طوسی/مسئله قیاس
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است