در
بازدید : 301594      تاریخ درج : 1391/5/19
Skip Navigation Links.
شخصیت ها در دانشنامه " قرآن "
Collapse شخصیت ها در دانشنامه " فقه "شخصیت ها در دانشنامه " فقه "
ابن ابى عقیل عمّانى
ابن ادریس حلّى
ابن براج
ابن جنید اسكافى
ابن حمزه طوسى، معروف به عمادالدین طوسى
سید ابوالمكارم ابن زهره
جمال السالكین ابوالعباس احمد بن فهد حلّى اسدى
ابواسحاق اسفراینی
ابوالقاسم محقق حلی
ابوالقاسم جعفربن حسن بن یحیى بن سعید حلى
ابوبكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومى
ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطى
ابویوسف
احمد بن حنبل شیبانى
آخوند ملامحمد كاظم خراسانى
احمد بن محمد اردبیلى، معروف به مقدس اردبیلى.
آقای آقا میرزا احمد آشتیانی
اصفهانی، سید ابوالحسن
اصفهانى، شیخ بهاء الدین معروف به فاضل هندى
آملی، آقا شیخ محمد تقی
امینی ، عبد الحسین، علامه امینی
انصاری، شیخ مرتضی
ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعى
بادكوبه ‏ای، آقا سید حسین
بحرالعلوم، سید مهدى
بهاء الدین محمد عاملى، معروف به شیخ بهائى
بهبهانى، محمد باقر معروف به وحید بهبهانى
شیخ على بن هلال جزایرى
جوینی، امام الحرمین
حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلّى، معروف به علامه حلّى
شیخ ابوالصلاح حلبى
خارجة بن زید بن ثابت انصارى
محقق خوانساری
آقا حسین خوانسارى، معروف به محقق خوانسارى
جمال المحققین، معروف به آقا جمال خوانسارى.
زفر بن الهذیل
ملامحمدباقر سبزوارى، معروف به محقق سبزوارى
سعید بن مسیب مخزومى
حمزة بن عبد العزیز دیلمى، معروف به سلاّر دیلمى
سلیمان بن یسار
سید رضی
سید مرتضى معروف به علَم الهدى
شافعى، محمد بن ادریس
شهید اول، محمد بن مكّى
شهید ثانى، شیخ زین الدین
شیبانى، محمد بن حسن
شیخ صدوق
شیخ طوسی
شیخ على بن عبد العالى كَرَكى، معروف به محقق كَرَكى یا محقق ثانى
شیرزای، میرزا محمد تقی
صدر، امام موسی
عبیداللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود
عروة بن زبیر
علوی سبزواری، حاج میرزا حسین
عیاسی سمرقندی
غروی اصفهانی، حاج شیخ محمد حسین
غزالی، امام محمد
فضل به شاذان
فیض كاشانی
قاسم بن محمد بن ابى بكر
آقا سید ابو الحسن رفیعی قزوینی
قطب راوندی
شیخ عباس قمی
شیخ جعفر كاشف الغطاء
ابوجعفر محمد بن یعقوب كلینى رازى
سید جمال الدین گلپایگانی
لیث بن سعد اصفهانى
مالك بن انس
علامه مجلسی
مجلسی، محمد تقی
قاضی سعید قمی
سید حسن مدرس
عبد اللّٰه بن مبارك مروزى
فاضل مقداد
میر محمد باقر داماد
میرزا مهدی بن میرزا هدایت الله شهید مشهدی
حاج میرزا حسین نائینى
نجفی، محمد حسن
نراقی، ملا احمد
نراقی، ملا مهدی
نوری، شیخ فضل الله
علامه محدث نوری
حاج شیخ عبد النبی نوری
هشام بن الحكم
همدانی، آخوند ملا حسینقلی
Expand شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "
Expand شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "
شخصیت ها در دانشنامه حوزه های علمیه
Expand شخصیت ها در دانشنامه  " زندگی نامه شهید مطهری "شخصیت ها در دانشنامه " زندگی نامه شهید مطهری "
شخصیت ها در دانشنامه " تاریخ "
شخصیت ها در دانشنامه " زن در اسلام "
شخصیت ها در دانشنامه "مباحث اجتماعی"
 
 

زندگی نامه اجمالی

در سال 1255 در مشهد در یك خانواده غیر معروف متولد شد و در بیست و دو سالگى به تهران مهاجرت كرد و مدت كوتاهى تحصیل فلسفه كرد و سپس به نجف رفت. دو سال درس شیخ انصارى را درك كرده است اما بیشتر تحصیلاتش نزد میرزاى شیرازى بوده است. میرزاى شیرازى در سال 1291 سامرا را محل اقامت خود قرار داد ولى آخوند خراسانى از نجف دور نشد و خودش مستقلاً حوزه درس تشكیل داد. او از مدرسین بسیار موفق است. در حدود هزار و دویست شاگرد از محضرش استفاده مى كرده اند و در حدود دویست نفر آنها خود مجتهد بوده اند.

فقهاى عصر اخیر نظیر مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانى، مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانى، مرحوم حاج آقا حسین بروجردى، مرحوم حاج آقا حسین قمى و مرحوم آقا ضیاء الدین عراقى همه از شاگردان او بوده اند. شهرت بیشتر آخوند خراسانى در علم اصول است. كتاب كفایة الاصول او یك كتاب درسى مهم است و حواشى زیادى برآن نوشته شده است. آراء اصولى آخوند خراسانى همواره در حوزه هاى علمیه نقل مى شود و مورد توجه است. آخوند خراسانى همان كسى است كه فتوا به ضرورت مشروطیت داد و مشروطیت ایران رهین او است. او در سال 1329 هجرى قمرى درگذشت. [1]

 

شاگرد بزرگ شیخ انصاری

در میان شاگردان مكتب شیخ انصارى از همه معروفتر و مشخصتر مرحوم آخوند ملامحمد كاظم خراسانى صاحب (( كفایة الاصول )) است . آراء و نظریات مرحوم آخوند خراسانى همواره در حوزه هاى علمى مطرح است .

این مرد بزرگ همان است كه فتوا به مشروطیت داد و در بر قرارى رژیم مشروطه ایران سهم بسزاى دارد و نامش در كتب تاریخ مشروطه ایران همواره برده مى شود . وى در سال 1329 هجرى قمرى در گذشت .

بعد از مرحوم آخوند خراسانى نیز آراء و افكار جدید در علم اصول زیاد پیدا شده است و برخى از آنها فوق العاده از دقت نظر و موشكافى برخوردار است .

در میان علوم اسلامى هیچ علمى به اندازه علم اصول (( پویا )) و متغیر و متحول نبوده است و هم اكنون نیز شخصیتهاى مبرزى وجود دارند كه در این علم صاحبنظر شمرده مى شوند .

علم اصول ، نظر به اینكه سرو كارش با محاسبات عقلى و ذهنى است و موشكافى زیاد دارد ، علمى شیرین و دلپذیر است و ذهن دانشجو را جلب مى كند . براى ورزش فكرى و تمرین دقت ذهن در ردیف منطق و فلسفه است . طلاب علوم قدیمه دقت نظر خود را بیشتر مدیون علم اصول مى باشند . [2]

 

مدرس بزرگ

مرد بزرگى مثل مرحوم آخوند خراسانى سخت حامى مشروطیت بود و واقعا این مقدار كه بنده تحقیق كرده ام مرحوم آخوند خراسانى یكى از بزرگان علماى شیعه بوده است و مى شود گفت در دنیاى شیعه مدرسى به خوبى مرحوم آخوند نیامده است . حوزه درس هزار و دویست نفرى داشته است و شاید سیصد نفر مجتهد مسلم پاى درس این مرد مى نشسته است و ایشان فوق العاده مرد با ایمان و با تقوائى بوده است [3]

 

روضه های راست را پیدا كنید

اگر كسى تاریخ عاشورا را بخواند مى بیند از زنده ترین و مستندترین و از پرمنبع ترین تاریخهاست . مرحوم آخوند خراسانى فرموده بود آنها كه بدنبال روضه نشنیده مى روند ، بروند روضه هاى راست را پیدا كنند كه آنها را احدى نشنیده است . خطبه هایى كه امام حسین علیه السلام در مكه و بطور كلى در حجاز ، در كربلا ، در بین راه خوانده ، خطابه هایى كه اصحابش خوانده اند ، سؤال و جوابهایى كه با حضرت شده ، نامه هائى كه میان ایشان و دیگران مبادله شده ، نامه هائى كه میان خود دشمنان مبادله شده است ، به علاوه اظهارات كسانى كه حاضر در واقعه عاشورا بوده اند ( چه از دشمنان و چه از دوستان ) و این حادثه را نقل كرده اند ، آنها را مطالعه كنند . سه چهار نفر از دوستان امام حسین بودند كه جان بسلامت بردند . از جمله ، غلامى است به نام عقبه بن سمعان كه از مكه همراه امام بود و وقایع نگار لشكر اباعبدالله بوده بزرگى بوده اند . مرحوم آقامحمدعلى به كرمانشاه رفت و خیلى هم نفوذ و اقتدار پیدا كرد .

است . او در روز عاشورا گرفتار شد و چون گفت غلامم ، آزادش كردند . مرد دیگرى است بنام حمیدبن مسلم كه از وقایع نگارهاى لشكر عمرسعد بوده است . یكى از حاضرین واقعه ، شخص امام زین العابدین علیه السلام است كه همه قضایا را نقل كرده اند . نقطه ابهامى در تاریخ امام حسین وجود ندارد . [4]-[1] آشنایی با كلیات علوم اسلامی / فقه/ درس پنجم: تاریخچه ی فقه و فقهاء (4)

  -[2] آشنایى باعلوم اسلامى/فقه/ درس سوم: تاریخچه مختصر

-[3] اسلام ومقتضیات زمان  / موافقان و مخالفان مشروطیت

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است