در
بازدید : 301600      تاریخ درج : 1391/5/19
Skip Navigation Links.
شخصیت ها در دانشنامه " قرآن "
Collapse شخصیت ها در دانشنامه " فقه "شخصیت ها در دانشنامه " فقه "
ابن ابى عقیل عمّانى
ابن ادریس حلّى
ابن براج
ابن جنید اسكافى
ابن حمزه طوسى، معروف به عمادالدین طوسى
سید ابوالمكارم ابن زهره
جمال السالكین ابوالعباس احمد بن فهد حلّى اسدى
ابواسحاق اسفراینی
ابوالقاسم محقق حلی
ابوالقاسم جعفربن حسن بن یحیى بن سعید حلى
ابوبكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومى
ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطى
ابویوسف
احمد بن حنبل شیبانى
آخوند ملامحمد كاظم خراسانى
احمد بن محمد اردبیلى، معروف به مقدس اردبیلى.
آقای آقا میرزا احمد آشتیانی
اصفهانی، سید ابوالحسن
اصفهانى، شیخ بهاء الدین معروف به فاضل هندى
آملی، آقا شیخ محمد تقی
امینی ، عبد الحسین، علامه امینی
انصاری، شیخ مرتضی
ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعى
بادكوبه ‏ای، آقا سید حسین
بحرالعلوم، سید مهدى
بهاء الدین محمد عاملى، معروف به شیخ بهائى
بهبهانى، محمد باقر معروف به وحید بهبهانى
شیخ على بن هلال جزایرى
جوینی، امام الحرمین
حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلّى، معروف به علامه حلّى
شیخ ابوالصلاح حلبى
خارجة بن زید بن ثابت انصارى
محقق خوانساری
آقا حسین خوانسارى، معروف به محقق خوانسارى
جمال المحققین، معروف به آقا جمال خوانسارى.
زفر بن الهذیل
ملامحمدباقر سبزوارى، معروف به محقق سبزوارى
سعید بن مسیب مخزومى
حمزة بن عبد العزیز دیلمى، معروف به سلاّر دیلمى
سلیمان بن یسار
سید رضی
سید مرتضى معروف به علَم الهدى
شافعى، محمد بن ادریس
شهید اول، محمد بن مكّى
شهید ثانى، شیخ زین الدین
شیبانى، محمد بن حسن
شیخ صدوق
شیخ طوسی
شیخ على بن عبد العالى كَرَكى، معروف به محقق كَرَكى یا محقق ثانى
شیرزای، میرزا محمد تقی
صدر، امام موسی
عبیداللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود
عروة بن زبیر
علوی سبزواری، حاج میرزا حسین
عیاسی سمرقندی
غروی اصفهانی، حاج شیخ محمد حسین
غزالی، امام محمد
فضل به شاذان
فیض كاشانی
قاسم بن محمد بن ابى بكر
آقا سید ابو الحسن رفیعی قزوینی
قطب راوندی
شیخ عباس قمی
شیخ جعفر كاشف الغطاء
ابوجعفر محمد بن یعقوب كلینى رازى
سید جمال الدین گلپایگانی
لیث بن سعد اصفهانى
مالك بن انس
علامه مجلسی
مجلسی، محمد تقی
قاضی سعید قمی
سید حسن مدرس
عبد اللّٰه بن مبارك مروزى
فاضل مقداد
میر محمد باقر داماد
میرزا مهدی بن میرزا هدایت الله شهید مشهدی
حاج میرزا حسین نائینى
نجفی، محمد حسن
نراقی، ملا احمد
نراقی، ملا مهدی
نوری، شیخ فضل الله
علامه محدث نوری
حاج شیخ عبد النبی نوری
هشام بن الحكم
همدانی، آخوند ملا حسینقلی
Expand شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "
Expand شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "
شخصیت ها در دانشنامه حوزه های علمیه
Expand شخصیت ها در دانشنامه " زندگی نامه شهید مطهری "شخصیت ها در دانشنامه " زندگی نامه شهید مطهری "
شخصیت ها در دانشنامه " تاریخ "
شخصیت ها در دانشنامه " زن در اسلام "
شخصیت ها در دانشنامه "مباحث اجتماعی"
 

 

 •        زندگی نامه اجمالی  

متولد 355 و متوفاى 436. علامه حلّى او را «معلم شیعه امامیه» خوانده است. مردى جامع بوده است. هم ادیب بوده و هم متكلم و هم فقیه. آراء فقهى او مورد توجه فقهاست.

كتاب معروف او در فقه یكى كتاب انتصاراست و دیگر كتاب جمل العلم و العمل.او و برادرش «سید رضى» جامع نهج البلاغه نزد شیخ مفید سابق الذكر تحصیل كرده اند. (1)

 •         اختلافات سید مرتضی و شیخ مفید  

سید بن طاووس در كتاب كشف المحجه مى‏گوید:قطب‏ راوندى رساله‏اى تالیف كرده است درباره اختلافات شیخ‏ مفید و سید مرتضى و در آن 95 اختلاف میان این دو را و آن‏ هم فقط در اصول اعتقادات برشمرده است.فراتر از این،وى‏ در پایان این رساله مى‏گوید:اگر همه مسائلى را كه در آن‏ اختلاف كرده‏اند استقصا كنم،كتابى مفصل مى‏شود.

جالب توجه است كه این دو دانشور شیعه كه ما میانشان‏ هیچ اختلافى احساس نمى‏كنیم،حد اقل در 95 مسئله آن‏ هم فقط در اصول عقاید با یكدیگر اختلاف داشتند.اما من‏ گمان نمى‏كنم كه مطهرى و شریعتى در همه مسائل از اصول و فروع دین تا مسائل غیر دینى،با یكدیگر این اندازه‏ اختلاف داشته باشند.شاهد این كه استاد مطهرى،در اعلامیه‏اى رسمى كه درباره شریعتى منتشر كرد،نوشت:او در هیچ‏یك از مسائل اصولى اسلام از توحید گرفته تا نبوت و معاد و عدل و امامت،گرایش غیر اسلامى نداشته‏ است. «5»

از شیخ مفید و سید مرتضى كه بگذریم و البته نمى‏توان‏ گذشت،به ابوذر و سلمان مى‏رسیم كه امام سجاد-ع‏ -فرمود:و اللّه لو علم ابوذر ما فى قلب سلمان لقتله‏ «6» یعنى به خدا سوگند كه اگر ابوذر مى‏فهمید كه در قلب سلمان چیست، او را مى‏كشت از این حدیث دانسته مى‏شود كه میان ابوذر و سلمان‏ بسیار اختلاف بود.نیز این اختلافات چندان اساسى بود كه‏ اگر ابوذرى‏دانست،وجود زنده سلمان را تحمل نمى‏كرد. باوجوداین،ما ابوذر و سلمان را دو مسلمان و دو شیعه و دو نفر از اصحاب خاص پیامبرمى‏دانیم و از هم جدا نمى‏كنیم.بارى،با وجود آن همه اختلافات میان شیخ مفید و سید مرتضى،قطب‏بندى میان آن‏ها درست نیست.از آن‏ رو كه هر دو یك هدف را تعقیب مى‏كردند و یك مسیر را مى‏پیمودند.همچنین با وجود آن همه اختلاف میان ابوذر و سلمان،قطب‏بندى میان ایشان صحیح نیست،زیرا این‏ دو نیز آهنگ آن داشتند كه در پى پیامبر روند. (2)

 •      مدون علم اصول  

در میان علماى شیعه، اولین شخصیت برجسته اى كه در علم اصول كتبى تألیف كرد و آراء او در علم اصول قرنها مورد بحث بود سیدمرتضى علَم الهدى بود سیدمرتضى كتب زیادى در علم اصول تألیف كرد. معروف ترین كتب او كتاب ذریعه است.سیدمرتضى برادر سیدرضى است كه جامع نهج البلاغه است. سیدمرتضى در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجرى مى زیسته است. وفاتش در سال 436 واقع شده است. سیدمرتضى شاگرد متكلم معروف شیعه شیخ مفید (متوفّا در سال 413) است و شیخ مفید شاگرد شیخ صدوق معروف به ابن بابویه (متوفّا در سال 381) است كه در شهر رى مدفون است. (3)

 •        سید مرتضی در كلام معری  

بوالعلاى معرّىِ معروف در جلسه اى كه با سید مرتضى علم الهدى براى اولین بار ملاقات كرد و شخصیت و عظمت او را دید، بعد كه از او سؤال كردند چه دیدى و كجا بودى و چگونه آدمى دیدى؟ شعر معروفى دارد، مى گوید:لوْ جِئْتَهُ لَرَاَیْتَ النّاسَ فى رَجُلٍوَ الدَّهْرَ فى ساعَةٍ وَ الْاَرْضَ فى دارٍاگر بیایى آنجا ببینى، تمام مردم را در یك فرد و تمام دهر و روزگار و ساعات را در یك لحظه و تمام زمین را در یك خانه منحصر مى بینى. (4)

 

 •        رباعی از سید مرتضی  

ابن خلّكان، جلد سوم، صفحه 5 (شماره 416) این رباعى را به سید مرتضى علم الهدى (رحمه اللّٰه) نسبت مى دهد:بینى و بین عواذلىفى الحب اطراف الرماح ***انا خارجى فى الهوىلاحكم الاّ للملاح (5)

 

منبع :

 1. آشنایی با كلیات علوم اسلامی – فقه– فقهای شیعه
 2. مطهرى و شریعتى
 3. آشنایی با كلیات علوم اسلامی –اصول – تاریخچه مختصر
 4. اهداف روحانیت در مبارزات
 5. خوارج و عقیده امر به معروف و خروج و انقلاب

پیوند مرتبط :

 1. زنادقه و دهریین در اسلام

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است