در
بازدید : 301589      تاریخ درج : 1391/5/19
Skip Navigation Links.
شخصیت ها در دانشنامه " قرآن "
Collapse شخصیت ها در دانشنامه " فقه "شخصیت ها در دانشنامه " فقه "
ابن ابى عقیل عمّانى
ابن ادریس حلّى
ابن براج
ابن جنید اسكافى
ابن حمزه طوسى، معروف به عمادالدین طوسى
سید ابوالمكارم ابن زهره
جمال السالكین ابوالعباس احمد بن فهد حلّى اسدى
ابواسحاق اسفراینی
ابوالقاسم محقق حلی
ابوالقاسم جعفربن حسن بن یحیى بن سعید حلى
ابوبكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومى
ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطى
ابویوسف
احمد بن حنبل شیبانى
آخوند ملامحمد كاظم خراسانى
احمد بن محمد اردبیلى، معروف به مقدس اردبیلى.
آقای آقا میرزا احمد آشتیانی
اصفهانی، سید ابوالحسن
اصفهانى، شیخ بهاء الدین معروف به فاضل هندى
آملی، آقا شیخ محمد تقی
امینی ، عبد الحسین، علامه امینی
انصاری، شیخ مرتضی
ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعى
بادكوبه ‏ای، آقا سید حسین
بحرالعلوم، سید مهدى
بهاء الدین محمد عاملى، معروف به شیخ بهائى
بهبهانى، محمد باقر معروف به وحید بهبهانى
شیخ على بن هلال جزایرى
جوینی، امام الحرمین
حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلّى، معروف به علامه حلّى
شیخ ابوالصلاح حلبى
خارجة بن زید بن ثابت انصارى
محقق خوانساری
آقا حسین خوانسارى، معروف به محقق خوانسارى
جمال المحققین، معروف به آقا جمال خوانسارى.
زفر بن الهذیل
ملامحمدباقر سبزوارى، معروف به محقق سبزوارى
سعید بن مسیب مخزومى
حمزة بن عبد العزیز دیلمى، معروف به سلاّر دیلمى
سلیمان بن یسار
سید رضی
سید مرتضى معروف به علَم الهدى
شافعى، محمد بن ادریس
شهید اول، محمد بن مكّى
شهید ثانى، شیخ زین الدین
شیبانى، محمد بن حسن
شیخ صدوق
شیخ طوسی
شیخ على بن عبد العالى كَرَكى، معروف به محقق كَرَكى یا محقق ثانى
شیرزای، میرزا محمد تقی
صدر، امام موسی
عبیداللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود
عروة بن زبیر
علوی سبزواری، حاج میرزا حسین
عیاسی سمرقندی
غروی اصفهانی، حاج شیخ محمد حسین
غزالی، امام محمد
فضل به شاذان
فیض كاشانی
قاسم بن محمد بن ابى بكر
آقا سید ابو الحسن رفیعی قزوینی
قطب راوندی
شیخ عباس قمی
شیخ جعفر كاشف الغطاء
ابوجعفر محمد بن یعقوب كلینى رازى
سید جمال الدین گلپایگانی
لیث بن سعد اصفهانى
مالك بن انس
علامه مجلسی
مجلسی، محمد تقی
قاضی سعید قمی
سید حسن مدرس
عبد اللّٰه بن مبارك مروزى
فاضل مقداد
میر محمد باقر داماد
میرزا مهدی بن میرزا هدایت الله شهید مشهدی
حاج میرزا حسین نائینى
نجفی، محمد حسن
نراقی، ملا احمد
نراقی، ملا مهدی
نوری، شیخ فضل الله
علامه محدث نوری
حاج شیخ عبد النبی نوری
هشام بن الحكم
همدانی، آخوند ملا حسینقلی
Expand شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "
Expand شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "
شخصیت ها در دانشنامه حوزه های علمیه
Expand شخصیت ها در دانشنامه  " زندگی نامه شهید مطهری "شخصیت ها در دانشنامه " زندگی نامه شهید مطهری "
شخصیت ها در دانشنامه " تاریخ "
شخصیت ها در دانشنامه " زن در اسلام "
شخصیت ها در دانشنامه "مباحث اجتماعی"
 

 

·         امام موسی صدر

  •         گزارشی از امام موسی صدر

آقاى سید موسى صدر سلمه الله در سخنرانیى كه در همین مجمع كردند و یادى از فعالیتهاى علامه شرف الدین نمودند گفتند مرحوم شرف الدین با آنهمه كتابهاى عالى و ذیقیمتى كه براى معرفى شیعه و اهل بیت نوشت وقتى كه وضع شیعه را در لبنان مشاهده كرد و دید فقیرترین مردم و جاهل ترین مردم و زیر دست ترین مردم همان شیعه هاى لبنان هستند ، و در میان آنها یك استاد یا یك طبیب یا یك مهندس پیدا نمى شود یا كمتر پیدا مى شود ، و در عوض هر چه حمال و حمامى و كیسه كش و كناس بود شیعه بود ، با خود فكر كرد كه با این وضع موجود كتابهاى من چه اثرى مى تواند داشته باشد ، مردم خواهند گفت كه تشیع اگر مكتب و روش خوب و نجات دهنده اى بود باید شیعیان وضع بهترى داشته باشند . این بود كه در فكر فعالیتهاى علمى افتاد و به تأسیس مدارس و آموزشگاهها و انجمنهاى خیریه افتاد تا بالاخره حركتى و نهضتى مقدس به وجود آورد و جامعه شیعه را در لبنان بالا آورد .

مسلمانان به طور كلى نسبت به سایر مردم جهان اكنون حالت همان شیعیان لبنان را نسبت به سایر مردم لبنان در آغاز كار علامه شرف الدین

دارند . ما هر اندازه راجع به اسلام ، طرفدارى اسلام از علم ، و تشویق اسلام به علم بحث كنیم ، در مقابل وضع مجسم حاضر ملل اسلامى اثرى ندارد ، حداكثر اینست كه براى طرف یك معما پیدا شود كه اگر این حرفها راست است پس چرا مسلمانان به این روز گرفتارند ؟

 

منبع : ده گفتار  

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است