در
بازدید : 301665      تاریخ درج : 1391/5/19
Skip Navigation Links.
شخصیت ها در دانشنامه " قرآن "
Collapse شخصیت ها در دانشنامه " فقه "شخصیت ها در دانشنامه " فقه "
ابن ابى عقیل عمّانى
ابن ادریس حلّى
ابن براج
ابن جنید اسكافى
ابن حمزه طوسى، معروف به عمادالدین طوسى
سید ابوالمكارم ابن زهره
جمال السالكین ابوالعباس احمد بن فهد حلّى اسدى
ابواسحاق اسفراینی
ابوالقاسم محقق حلی
ابوالقاسم جعفربن حسن بن یحیى بن سعید حلى
ابوبكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومى
ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطى
ابویوسف
احمد بن حنبل شیبانى
آخوند ملامحمد كاظم خراسانى
احمد بن محمد اردبیلى، معروف به مقدس اردبیلى.
آقای آقا میرزا احمد آشتیانی
اصفهانی، سید ابوالحسن
اصفهانى، شیخ بهاء الدین معروف به فاضل هندى
آملی، آقا شیخ محمد تقی
امینی ، عبد الحسین، علامه امینی
انصاری، شیخ مرتضی
ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعى
بادكوبه ‏ای، آقا سید حسین
بحرالعلوم، سید مهدى
بهاء الدین محمد عاملى، معروف به شیخ بهائى
بهبهانى، محمد باقر معروف به وحید بهبهانى
شیخ على بن هلال جزایرى
جوینی، امام الحرمین
حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلّى، معروف به علامه حلّى
شیخ ابوالصلاح حلبى
خارجة بن زید بن ثابت انصارى
محقق خوانساری
آقا حسین خوانسارى، معروف به محقق خوانسارى
جمال المحققین، معروف به آقا جمال خوانسارى.
زفر بن الهذیل
ملامحمدباقر سبزوارى، معروف به محقق سبزوارى
سعید بن مسیب مخزومى
حمزة بن عبد العزیز دیلمى، معروف به سلاّر دیلمى
سلیمان بن یسار
سید رضی
سید مرتضى معروف به علَم الهدى
شافعى، محمد بن ادریس
شهید اول، محمد بن مكّى
شهید ثانى، شیخ زین الدین
شیبانى، محمد بن حسن
شیخ صدوق
شیخ طوسی
شیخ على بن عبد العالى كَرَكى، معروف به محقق كَرَكى یا محقق ثانى
شیرزای، میرزا محمد تقی
صدر، امام موسی
عبیداللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود
عروة بن زبیر
علوی سبزواری، حاج میرزا حسین
عیاسی سمرقندی
غروی اصفهانی، حاج شیخ محمد حسین
غزالی، امام محمد
فضل به شاذان
فیض كاشانی
قاسم بن محمد بن ابى بكر
آقا سید ابو الحسن رفیعی قزوینی
قطب راوندی
شیخ عباس قمی
شیخ جعفر كاشف الغطاء
ابوجعفر محمد بن یعقوب كلینى رازى
سید جمال الدین گلپایگانی
لیث بن سعد اصفهانى
مالك بن انس
علامه مجلسی
مجلسی، محمد تقی
قاضی سعید قمی
سید حسن مدرس
عبد اللّٰه بن مبارك مروزى
فاضل مقداد
میر محمد باقر داماد
میرزا مهدی بن میرزا هدایت الله شهید مشهدی
حاج میرزا حسین نائینى
نجفی، محمد حسن
نراقی، ملا احمد
نراقی، ملا مهدی
نوری، شیخ فضل الله
علامه محدث نوری
حاج شیخ عبد النبی نوری
هشام بن الحكم
همدانی، آخوند ملا حسینقلی
Expand شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "
Expand شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "
شخصیت ها در دانشنامه حوزه های علمیه
Expand شخصیت ها در دانشنامه  " زندگی نامه شهید مطهری "شخصیت ها در دانشنامه " زندگی نامه شهید مطهری "
شخصیت ها در دانشنامه " تاریخ "
شخصیت ها در دانشنامه " زن در اسلام "
شخصیت ها در دانشنامه "مباحث اجتماعی"
 

 

زندگی نامه اجمالی عیّاشى سمرقندى

  • یكى دیگر از فقهاى بنام و معروف آن زمان كه معاصر با على بن بابویه قمى است بلكه اندكى بر او تقدم زمانى دارد «عیّاشى سمرقندى» صاحب تفسیر معروف است. او مردى جامع بوده است. گرچه شهرتش به تفسیر است او را از فقها شمرده اند. كتب زیادى در علوم مختلف و از آن جمله در فقه دارد. ابن الندیم در الفهرست مى گوید: «كتب او در خراسان رواج فراوان دارد. » در عین حال ما تاكنون ندیده ایم كه در فقه آراء او نقل شده باشد. شاید كتب فقهى او از بین رفته است.

عیاشى ابتدائاً سنى بود و بعد شیعه شد. ثروت فراوانى از پدر به او ارث رسید و او همه آنها را خرج جمع آورى و نسخه بردارى كتب و تعلیم و تعلم و تربیت شاگرد كرد.

بعضى جعفر بن قولویه را كه استاد شیخ مفید بوده است (در فقه) همدوره على بن بابویه و قهراً از فقهاى دوره غیبت صغرا شمرده اند و گفته اند كه جعفر بن قولویه شاگرد سعد بن عبد اللّٰه اشعرى معروف بوده است. ولى با توجه به اینكه او استاد شیخ مفید بوده است و در سال 367 و یا 368 درگذشته است نمى توان او را معاصر على بن بابویه و از علماى غیبت صغرا شمرد. آن كه از علماى غیبت صغراست پدرش محمد بن قولویه است (1)

 

تفسیر عیاشى

  • مؤلف این تفسیر محمد بن مسعود سمرقندى است. اول مذهب اهل تسنن داشت و بعد به تشیع گرایید. معاصر شیخ كلینى است. از پدرش سیصدهزار دینار به او ارث رسید، همه را صرف نسخ و مقابله و استنساخ و جمع كتاب كرد. خانه اش به شكل یك مدرسه درآمده بود؛ هركس به یك كار علمى گماشته شده بود و كار خود را انجام مى داد و هزینه ی همه را عیاشى تأمین مى كرد.

عیاشى علاوه بر تفسیر و حدیث و فقه، در طب و نجوم دستى داشته است. ابن الندیم درالفهرست از او یاد كرده و كتابهاى فراوانى از او نام برده و مدعى شده كه كتب عیاشى در خراسان رواج زیادى دارد. عیاشى ایرانى است ولى ظاهراً عرب نژاد است. ابن الندیم مى گوید: گفته شده كه تمیمى الاصل است. عیاشى از علماى قرن سوم هجرى محسوب مى شود. (2)

 

منبع :

  1.  آشنایی با كلیات علوم اسلامی – فقه– فقهای شیعه
  2. قرائت و تفسیر

 

کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است