در
بازدید : 301659      تاریخ درج : 1391/5/19
Skip Navigation Links.
شخصیت ها در دانشنامه " قرآن "
Collapse شخصیت ها در دانشنامه " فقه "شخصیت ها در دانشنامه " فقه "
ابن ابى عقیل عمّانى
ابن ادریس حلّى
ابن براج
ابن جنید اسكافى
ابن حمزه طوسى، معروف به عمادالدین طوسى
سید ابوالمكارم ابن زهره
جمال السالكین ابوالعباس احمد بن فهد حلّى اسدى
ابواسحاق اسفراینی
ابوالقاسم محقق حلی
ابوالقاسم جعفربن حسن بن یحیى بن سعید حلى
ابوبكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومى
ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطى
ابویوسف
احمد بن حنبل شیبانى
آخوند ملامحمد كاظم خراسانى
احمد بن محمد اردبیلى، معروف به مقدس اردبیلى.
آقای آقا میرزا احمد آشتیانی
اصفهانی، سید ابوالحسن
اصفهانى، شیخ بهاء الدین معروف به فاضل هندى
آملی، آقا شیخ محمد تقی
امینی ، عبد الحسین، علامه امینی
انصاری، شیخ مرتضی
ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعى
بادكوبه ‏ای، آقا سید حسین
بحرالعلوم، سید مهدى
بهاء الدین محمد عاملى، معروف به شیخ بهائى
بهبهانى، محمد باقر معروف به وحید بهبهانى
شیخ على بن هلال جزایرى
جوینی، امام الحرمین
حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلّى، معروف به علامه حلّى
شیخ ابوالصلاح حلبى
خارجة بن زید بن ثابت انصارى
محقق خوانساری
آقا حسین خوانسارى، معروف به محقق خوانسارى
جمال المحققین، معروف به آقا جمال خوانسارى.
زفر بن الهذیل
ملامحمدباقر سبزوارى، معروف به محقق سبزوارى
سعید بن مسیب مخزومى
حمزة بن عبد العزیز دیلمى، معروف به سلاّر دیلمى
سلیمان بن یسار
سید رضی
سید مرتضى معروف به علَم الهدى
شافعى، محمد بن ادریس
شهید اول، محمد بن مكّى
شهید ثانى، شیخ زین الدین
شیبانى، محمد بن حسن
شیخ صدوق
شیخ طوسی
شیخ على بن عبد العالى كَرَكى، معروف به محقق كَرَكى یا محقق ثانى
شیرزای، میرزا محمد تقی
صدر، امام موسی
عبیداللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود
عروة بن زبیر
علوی سبزواری، حاج میرزا حسین
عیاسی سمرقندی
غروی اصفهانی، حاج شیخ محمد حسین
غزالی، امام محمد
فضل به شاذان
فیض كاشانی
قاسم بن محمد بن ابى بكر
آقا سید ابو الحسن رفیعی قزوینی
قطب راوندی
شیخ عباس قمی
شیخ جعفر كاشف الغطاء
ابوجعفر محمد بن یعقوب كلینى رازى
سید جمال الدین گلپایگانی
لیث بن سعد اصفهانى
مالك بن انس
علامه مجلسی
مجلسی، محمد تقی
قاضی سعید قمی
سید حسن مدرس
عبد اللّٰه بن مبارك مروزى
فاضل مقداد
میر محمد باقر داماد
میرزا مهدی بن میرزا هدایت الله شهید مشهدی
حاج میرزا حسین نائینى
نجفی، محمد حسن
نراقی، ملا احمد
نراقی، ملا مهدی
نوری، شیخ فضل الله
علامه محدث نوری
حاج شیخ عبد النبی نوری
هشام بن الحكم
همدانی، آخوند ملا حسینقلی
Expand شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "
Expand شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "
شخصیت ها در دانشنامه حوزه های علمیه
Expand شخصیت ها در دانشنامه  " زندگی نامه شهید مطهری "شخصیت ها در دانشنامه " زندگی نامه شهید مطهری "
شخصیت ها در دانشنامه " تاریخ "
شخصیت ها در دانشنامه " زن در اسلام "
شخصیت ها در دانشنامه "مباحث اجتماعی"
 

مجلسی اول

ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه

این تحقیقات بالاخره‏دانشمندان را تا آنجا رساند كه كشف كردند كه اصلا انسان دارای دوضمیر است: ضمیر ظاهر و ضمیر باطن، یا ضمیر خودآگاه و ضمیر ناخودآگاه.اینجا بودكه راه مساله تعبیر رؤیا هم به شكل علمی كشف شد.همینكه شعور باطن كشف شد، گفتند كه راه تعبیر رؤیاهم كشف شد، چون شعور باطن یك جریانها و فعالیتهایی دارد، از جمله فعالیتهایش این است كه هم در بیداری،هم در خواب قدرت دارد كه به شكل دیگری ظاهر شود و تجلی كند.هر چه كه انسان - به قول این اشخاص - در عالم رؤیا می‏بیند،تجلیات همان تمایلاتی است كه مكتوم و مخفی و رانده شده در شعور باطن است، همانهاست كه می‏آیند به شكل‏دیگری ظاهر می‏شوند.پس خواب منطقی دارد و منطقش را كسی می‏داند كه شعور باطن این آدم را كشف كند و رابطه‏احساسات مخفی در شعور باطنش را با این تجلیاتی كه در خواب پیدا می‏شود به دست آورد.بر اساس این نظریه خواب هیچ جنبه الهامی ندارد.

اما عده‏ای پیدا شدند گفتند كه این حرف راجع‏به قسمت عمده‏ای از خوابها درست است، اما در میان خوابها و رؤیاها خوابها و رؤیاهایی هست كه اصلا با این حرفها قابل توجیه‏نیست.خوابهایی هست كه بیشتر قابل توجیه است.مثلا خیلی واضح است، یك آدمی كه خیلی گرسنه است، وقتی كه بخوابد غذاخواب می‏بیند، همان كه می‏گویند «شتر در خواب بیند پنبه دانه‏» .یك آدم تشنه اگر خیلی تشنه باشد، در عالم خواب‏همیشه آب صاف و زلال می‏بیند.یك مرد جوانی كه محروم از زن است، در عالم رؤیا همیشه زن و هماغوش شدن‏با زن را خواب می‏بیند.هر كسی از نظر بدنی دچار هر احتیاجی هست، مسلم آن احتیاج، همان مطلوب‏و آرزوی او را به خواب می‏آورد.این یك قسمت كه مربوط به بدن است.

راجع به این قسمت الآن ‏قصه‏ای یادم آمد: در این كتابهای خودمان نوشته‏اند كه یك كسی آمدپیش «مجلسی‏» اول یعنی پدر این مجلسی[علامه محمد باقر مجلسی]وگفت: دیشب یك خواب وحشتناكی دیدم.گفت: چه دیدی؟گفت: خواب دیدم یك شیر سفیدی كه یك مار سیاهی هم به گردن‏او آویخته بود، به من حمله كرد.تعبیرش چیست؟گفت: اول بگو دیشب چه خوردی؟گفت: دیشب كشك خوردم.گفت: بالای كشك چه‏خوردی؟گفت: رب انار.گفت: آن شیر سفید همان كشك است و آن مار سیاه هم‏كه به گردنش آویخته، همان رب انار است كه خوردی.چون او این غذا را خورده‏بود، از یك طرف سفیدی كشك و سیاهی رب انار در چشمش بوده، از طرفی هم ایندو مثل اینكه یك فعل و انفعال ناراحت كننده‏ای‏در معده او ایجاد كرده و اعصابش را تحریك كرده بود، [در نتیجه]یك چنین خوابی دیده بود.خوب، این چیزها خیلی زیاد است(1)

داستان شیخ بهایی در تخت فولاد اصفهان

مجلسی اول-پدر مرحوم مجلسی معروف-كه او هم مرد بسیار جلیل القدر و عالم و متقی و فوق العاده‏ای بوده و از شاگردان شیخ بهایی است نقل می‏كند كه شش ماه قبل از وفات شیخ بهایی، روزی ما در خدمت ایشان به زیارت اهل قبور در تخت فولاد اصفهان -كه قبر بابا ركن الدین در آن بوده است و شاید هنوز هم باشدرفتیم.یك وقت دیدم ایشان رو كرد به ما و گفت‏شما چیزی نشنیدید؟گفتم نه.دیگر سكوت كرد و حرفی نزد، راه افتاد و آمد.از آن روز ما دیدیم حال شیخ تغییر كرده، بیشتر به خود پرداخته، حال توبه و انابه پیدا كرده و یك حال دیگری غیر از حال سابق دارد.

همه ما شاگردها حدس زدیم هر چه بود آن روز اتفاق افتاد.ایشان می‏گوید من از سایر شاگردها جسورتر بودم.قرار شد من از ایشان بپرسم كه منشا این تغییر الت‏شما چیست؟رفتم از ایشان پرسیدم، ایشان گفت من آن روز وقتی از كنار قبر عبور می‏كردیم این صدا را از قبر شنیدم كه «شیخ در فكر خود باش، مرگت نزدیك است، چرا به خودت نمی‏آیی؟» و شش ماه بعد مرد.

حال می‏بینید كه از یك گروه، یك صدا را یكی می‏شنود و دیگری نمی‏شنود.

عالم ما عمیق‏تر و پیچیده‏تر و رشته‏دارتر از این حرفهاست كه وقتی قرآن به ما گفت تمام ذرات عالم تسبیح می‏كنند، بگویید من كه گوشم را می‏گذارم نمی‏شنوم!و چرا در لابراتوارها هر چه تجزیه كرده‏اند، این صدا را نشنیده‏اند؟!این حرفها از روی نادانی است، حقیقت چیز دیگری است. (2)

منابع  :

  1.  بخشی از مقاله هدایت موجودات دلیل بر وجود خداوند
  2. آشنایی با قرآن/ داستان شیخ بهایی در تخت فولاد
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است