در
بازدید : 301654      تاریخ درج : 1391/5/19
Skip Navigation Links.
شخصیت ها در دانشنامه " قرآن "
Collapse شخصیت ها در دانشنامه " فقه "شخصیت ها در دانشنامه " فقه "
ابن ابى عقیل عمّانى
ابن ادریس حلّى
ابن براج
ابن جنید اسكافى
ابن حمزه طوسى، معروف به عمادالدین طوسى
سید ابوالمكارم ابن زهره
جمال السالكین ابوالعباس احمد بن فهد حلّى اسدى
ابواسحاق اسفراینی
ابوالقاسم محقق حلی
ابوالقاسم جعفربن حسن بن یحیى بن سعید حلى
ابوبكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام مخزومى
ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطى
ابویوسف
احمد بن حنبل شیبانى
آخوند ملامحمد كاظم خراسانى
احمد بن محمد اردبیلى، معروف به مقدس اردبیلى.
آقای آقا میرزا احمد آشتیانی
اصفهانی، سید ابوالحسن
اصفهانى، شیخ بهاء الدین معروف به فاضل هندى
آملی، آقا شیخ محمد تقی
امینی ، عبد الحسین، علامه امینی
انصاری، شیخ مرتضی
ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزاعى
بادكوبه ‏ای، آقا سید حسین
بحرالعلوم، سید مهدى
بهاء الدین محمد عاملى، معروف به شیخ بهائى
بهبهانى، محمد باقر معروف به وحید بهبهانى
شیخ على بن هلال جزایرى
جوینی، امام الحرمین
حسن بن یوسف بن على بن مطهر حلّى، معروف به علامه حلّى
شیخ ابوالصلاح حلبى
خارجة بن زید بن ثابت انصارى
محقق خوانساری
آقا حسین خوانسارى، معروف به محقق خوانسارى
جمال المحققین، معروف به آقا جمال خوانسارى.
زفر بن الهذیل
ملامحمدباقر سبزوارى، معروف به محقق سبزوارى
سعید بن مسیب مخزومى
حمزة بن عبد العزیز دیلمى، معروف به سلاّر دیلمى
سلیمان بن یسار
سید رضی
سید مرتضى معروف به علَم الهدى
شافعى، محمد بن ادریس
شهید اول، محمد بن مكّى
شهید ثانى، شیخ زین الدین
شیبانى، محمد بن حسن
شیخ صدوق
شیخ طوسی
شیخ على بن عبد العالى كَرَكى، معروف به محقق كَرَكى یا محقق ثانى
شیرزای، میرزا محمد تقی
صدر، امام موسی
عبیداللّٰه بن عبد اللّٰه بن عتبة بن مسعود
عروة بن زبیر
علوی سبزواری، حاج میرزا حسین
عیاسی سمرقندی
غروی اصفهانی، حاج شیخ محمد حسین
غزالی، امام محمد
فضل به شاذان
فیض كاشانی
قاسم بن محمد بن ابى بكر
آقا سید ابو الحسن رفیعی قزوینی
قطب راوندی
شیخ عباس قمی
شیخ جعفر كاشف الغطاء
ابوجعفر محمد بن یعقوب كلینى رازى
سید جمال الدین گلپایگانی
لیث بن سعد اصفهانى
مالك بن انس
علامه مجلسی
مجلسی، محمد تقی
قاضی سعید قمی
سید حسن مدرس
عبد اللّٰه بن مبارك مروزى
فاضل مقداد
میر محمد باقر داماد
میرزا مهدی بن میرزا هدایت الله شهید مشهدی
حاج میرزا حسین نائینى
نجفی، محمد حسن
نراقی، ملا احمد
نراقی، ملا مهدی
نوری، شیخ فضل الله
علامه محدث نوری
حاج شیخ عبد النبی نوری
هشام بن الحكم
همدانی، آخوند ملا حسینقلی
Expand شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "شخصیت ها در دانشنامه " اصول فقه "
Expand شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "شخصیت ها در دانشنامه " عرفان "
شخصیت ها در دانشنامه حوزه های علمیه
Expand شخصیت ها در دانشنامه  " زندگی نامه شهید مطهری "شخصیت ها در دانشنامه " زندگی نامه شهید مطهری "
شخصیت ها در دانشنامه " تاریخ "
شخصیت ها در دانشنامه " زن در اسلام "
شخصیت ها در دانشنامه "مباحث اجتماعی"
 

 

معروفتر از آن است كه نیازمند به معرفی باشد.پس از حمله مغول،به عللی كه فعلا بر من روشن نیست جز در فارس حوزه علمی قابل توجهی به چشم نمی‏خورد.البته در هرات و سمرقند و جاهای دیگر احیانا افرادی بوده‏اند ولی حوزه گرم ظاهرا منحصر به شیراز بوده است.

متاسفانه حوزه شیراز فوق العاده خصلت جدلی دارد.در طول تقریبا دو قرن و نیم،بیشتر كوششها صرف مجادلات می‏شده است،بر گفته‏های یكدیگر شرح و حاشیه می‏نوشته‏اند و بر آن حاشیه‏ها نیز حواشی دیگر و همچنین حاشیه بر حاشیه...در عین حال دوره شیراز دوره آمادگی بوده است.

در زمان شاه عباس كبیر با طلوع افرادی مانند میر داماد و شیخ بهایی و میرفندرسكی،اصفهان مركز علوم عقلی اسلامی گشت-به طوری كه شخصی مانند صدر المتالهین از وطنش شیراز مهاجرت می‏كند و برای كسب فیض به اصفهان می‏آید-همچنانكه با مهاجرت علمای جبل عامل از قبیل محقق كركی به ایران،حوزه‏ای بسیار عالی فقهی در اصفهان تشكیل شد.از مشخصات حوزه فلسفی اصفهان این است كه دیگر از آن بحث و جدل‏ها كه غالبا كم فایده بود خبری نیست. فلسفه به وسیله میر داماد رنگ و بوی دیگری می‏گیرد كه اكنون جای بحث آن نیست.

میر داماد اگر از حكمای طراز اول اسلامی به شمار نرود،لااقل در طراز دوم هست.وی علاوه بر اینكه فیلسوف بود،فقیه و ریاضی‏دان و ادیب و رجالی هم بود.روی هم رفته مردی جامع بود و خود را«معلم ثالث‏»می‏خواند.

وی حوزه درس با شكوه و گرم و پر بركتی تشكیل داد.ما در طبقه بیست و دوم بعضی از شاگردان او را معرفی خواهیم كرد.درست معلوم نیست كه میر داماد تحصیلات فلسفی خویش را چگونه و نزد چه كسانی انجام داده است.اساتید او را كه شمرده‏اند عبارتند از:شیخ عبد العالی كركی،سید نور الدین عاملی،تاج الدین حسین صاعد طوسی،فخر الدین استرآبادی سماكی.سه نفر اول اهل معقول نبوده،استاد منقول میر بوده‏اند.تنها شخص اخیر است كه اهل معقول بوده است.

آقای سید علی بهبهانی در مقاله‏ای كه تحت عنوان‏«فلسفه و شرح حال و نقد آثار میر داماد»نوشته‏اند می‏گویند:«فخر الدین محمد حسینی استر آبادی معاصر شاه طهماسب(918-984)به نوشته اسكندر بیك از بزرگان سماك استرآباد بوده.از فحوای كلام وی استفاده می‏شود كه میر داماد مجلس درس او را دریافته ولی از لحاظ زمان همطراز او نبوده(؟) وی را در مقابل محقق خفری،محقق فخری می‏گفته‏اند»

محدث قمی در الكنی و الالقاب نیز از این شخص به عنوان استاد میر داماد یاد می‏كند،همچنین ریحانة الادب.ولی اتفاقا از فرد دیگری نیز عینا به همین نام(فخر الدین استر آبادی حسینی)در همین عصر یاد شده كه او نیز اهل معقول بوده، الهیات و جواهر و اعراض شرح تجرید قوشچی را حاشیه كرده است  و بنابر نقل آقای علی دوانی،حاشیه دوانی بر تهذیب المنطق را نیز حاشیه كرده است ابتدا به نظر می‏رسد كه دو نفر به این نام نیست،یك نفر است ولی صاحب الذریعه  تصریح می‏كند كه اینها دو نفرند،بعلاوه،فخر الدین سماكی محمد بن الحسن است و آن دیگری محمد بن الحسین.

ما اطلاع بیشتری از اساتید معقول میر داماد نداریم.این كه فخر الدین سماكی(محقق فخری)نزد چه كسی تحصیل كرده و شاگردان دیگرش چه كسانی بوده‏اند و در چه سالی درگذشته است،چیز درستی نمی‏دانیم،گویند شاگرد غیاث الدین منصور دشتكی بوده است (1)

منبع  

  1. خدمات متقابل اسلام و ایران / طبقه بیست و یكم  
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است