در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
اهل بهشت چه کسانی هستند؟ آیا فقط شیعیان هستند ؟
پاسخ:

تنها کسانی خالد در جهنم می شوند که از سر عنادگری (لجاجت) حق را پذیرا نباشند و یا احیاناً مقصر بوده و در فهم حق کوتاهی کرده باشند ولی اکثریت انسانها از این دو طایفه محسوب نمی شوند و انشاء الله اهل نجات هستند البته ممکن است انسانهای زیادی وارد جهنم شوند ولی بالأخره اهل نجات هستند.

 برای شرح و تفصیل این دیدگاه به کتاب عدل الهی شهید مطهری رجوع کنید.


پایگاه حوزه3563-7، 3563-7
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است