در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
چه اشکالی دارد که ما از تمایل بشر به اسطوره سازی استفاده کنیم و وقایع کربلا را با استفاده از اسطوره سازی زنده نگه داریم؟
پاسخ:

 

 

تمایل بشر به اسطوره سازی و افسانه سازی خود یکی از عوامل تحریف وقایع تاریخی و شخصیت ها می تواند باشد و بهترین دلیلش هم این است که می بینیم مردم برای نوابغی مثل بوعلی سینا و شیخ بهائی چقدر افسانه جعل کردند. در بشر یک حس قهرمان پرستی هست، یک حسی هست که درباره قهرمان های ملی و قهرمان های دینی افسانه می‏سازد. اما قول، فعل و عمل قیام و نهضت پیشوایان دین، سند و حجت است؛ لذا نباید تحریفی در شخصیت، سخنان و تاریخچه ی زندگی آنان واقع بشود. حس اسطوره سازی می تواند موجب تحریف شود و ما باید مراقب باشیم و این سند مقدس را در اختیار افسانه سازها قرار ندهیم. ما وظیفه داریم با برپائی مجالس بزرگداشت عاشورا هر سال آن را به صورت یک مکتب زنده بداریم و حقایق این حماسه را هر سال بیان کنیم و به این وسیله جلوی تحریفات را بگیریم.»

(کتاب حماسه حسینی ..... مجموعه آثار استاد شهید مطهری ج 17 ص 86)

،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است