در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
در کتاب ختم نبوت شهید مطهری مطلبی درباره اقبال لاهوری خواندم آیا ایشان معتقد به ختم نبوت بوده است؟
پاسخ:

اقبال معتقد به ختم نبوت بوده است، لیکن تبیین و تعلیل این مسئله در اندیشه وی گرفتار اشتباهاتی است که شهید مطهری به آن اشاره کرده اند.

برای اطلاع بیشتر به موارد ذیل رجوع شود :

  1. خاتمیت از دیدگاه استاد مطهری و اقبال لاهوری
  2. دیدگاه اقبال در باب خاتمیت
  3. بررسی تطبیقی مسأله خاتمیت در دیدگاه استاد مرتضی مطهری و اقبال لاهوری
  4. بررسی تطبیقی نسبت عقل و دین از دیدگاه شهید مطهری و علامه اقبال لاهوری


پایگاه جامع شهید مطهری،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است