در
مشارکت کنید
برای ارسال سوال کلیک کنید
 
پرسش:
چرا شما نقش افراد غیرمذهبی نظیر فدائیان خلق را به این شکل ندیده می گیرید؟ آیا این از عدل اسلامی به دور نیست؟
پاسخ:

این که نقش داشتند، بدیهی است که افرادی بوده اند، کشته هم شده اند، افرادی که مسلّم در میان جوانانشان علی القاعده لااقل عده ای صداقت داشته اند؛ اما نقش داشتن آنها را از دو زاویه باید حساب کرد: یکی از زاویه عددی و دیگر از زاویه تأثیر بخشیدن در جامعه. از جنبه عددی سهم کم دارند و از جنبه تأثیر بخشیدن روی جامعه سهم منفی دارند. [1]پایگاه جامع شهید مطهری،
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است