در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
عنوان عربي:
نويسنده:
اکبری، فاطمه
استاد راهنما:
مظلوم خراسانی، محمد
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
رشته گرايش:
استاد ناظر:
دانشگاه:
فردوسی مشهد
تاريخ دفاع:
1380
واحد:
منبع:
چکيده:


عنوان رساله حاضر پاسخگویی به نیازهای انسانی با توجه به مقتضیات زمان از دیدگاه استاد مطهری است. مؤلف دراین رساله به بررسی پاسخگویی دین به نیازهای انسانی با توجه به مقتضیات زمان از دید این شهید بزرگوار پرداخته است. هدف مؤلف از طرح رساله، معرفی شهید مطهری، به عنوان یکی از ایدئولوژیست های توانا و مطرح تشیع در دهه های اخیر است؛ تا از این طریق با شناخت کامل ایشان از اسلام، تبیین های قوی و به روز ایشان در مورد مسائل مختلف فقهی و اعتقادی و انتقاد ایشان به اوضاع کنونی مسلمانان، به مسئله پاسخگویی دین به نیازهای انسانی با توج به مقتضیات زمان بپردازد. رساله در چهار فصل گرد آوری شده است که شامل: 1- با دین از دیدگاه قرآن، 2- جامعه شناسی و دین، 3- دین از دیدجامعه شناسان کلاسیک(دورکیم، مارکس وبر)، 4- دین از دیدگاه استاد مطهری، نیازهای مادی و معنوی، اسلام و مقتضیات زمان، افراط ها و تفریط هادر مسأله انطباق با مقتضیات زمان، سیر مفهوم تفکر دینی، آسیب شناسی دین، التقاط، تحجر، تجدد و... می شود. برخی منابع مورد استفاده مؤلف در این رساله عبارتند از: اندیشه نوین اسلامی در رویارویی با استعمار غرب (سید حسین سیدی)، روانشناسی عمومی(راتوس اسپنسر)، کنش اجتماعی(گی روشه)، علل گرایش به مادی گری و نظام حقوق زن در اسلام از(شهید مطهری) و... منبع: پایگاه حوزه www.hawzah.net

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است