در
مشارکت کنید
برای ارسال پایان نامه کلیک کنید
عنوان انگليسي:
A Comparative Study of The oral Perspectives of Khajeh Nasir-Aldin Tousi and Shahid Motahhari and Their Educational Implication
عنوان عربي:
نويسنده:
دوست داری،اعظم
استاد راهنما:
شمشیری،بابک
مقطع:
کارشناسي ارشد
استاد مشاور:
رشته گرايش:
تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش
استاد ناظر:
دانشگاه:
دانشگاه شیراز
تاريخ دفاع:
1387
واحد:
دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
منبع:
چکيده:


در حال حاضر اطلاعات بیشتری موجود نیست منبع :database.irandoc.ac.ir

کلمات کليدي:
کليه حقوق برای پايگاه شهید مطهری محفوظ است